X
Bedevaartvaantje (39 x 31 cm) uitgegeven door Bogaerts in Vught. Brabantcollectie KU Brabant, Tilburg.