X
Overzicht van een gedeelte van het processiepark met rustaltaar. Uit Katholieke Illustratie 14 juni 1933.