X
Het houten kruisbeeld uit de 15de eeuw met aan de rechterkant een beeld van de H. Petrus. Aan de linkerkant staat H. Johannes evangelist.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.