X
De St. Salvatorkapel in het processiepark in Nijhoven. De kapel staat sinds 1995 op de gemeentelijkke monumentenlijst.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.