X
Het Nijmeegse raadsbesluit d.d. 21 mei 1592 dat bepaalde dat '[...] het Marienbeelt, mitt alle d'andre beelden, [...]', zouden worden verbrand.