X
Op het feest van St. Jan wordt deze doopschelp opgehangen achter het altaar. Foto A. Jacobs.