X
Foto van de oude Mariakapel met pastoor L.H. Peters. Uit Almanak voor Nederlandsche Katholieken (1895).