X
Bedevaartprentje (12 x 8 cm) in kleur met machinaal kantwerk. Brabantcollectie KU Brabant Tilburg.