X
Schrijn met cylinder waarin het corporale wordt bewaard, 1981. Foto P.J. Margry.