X
Voorzijde van een vouwblaadje met de litanie van St. Albertus van Trapani 'gevierd [...] in de kerk der EE. PP. Carmelieten te Zenderen' (impr. 1866).