X
Het voormalige cultusbeeld van St. Albertus van Trapani op de zolder van het carmelietenklooster te Zenderen, 1997. Foto P.J. Margry.