X
Het kruis op de plaats waar het gestolen tabernakel uit de parochiekerk van Weiteveen (Amsterdamscheveld) werd teruggevonden. Uit Van Welsem, Gewroken smaad (1932).