X
De katholieke mannelijke bevolking van Weiteveen (Amsterdamscheveld) in aanbidding rond het teruggevonden tabernakel dat was geroofd uit de parochiekerk. Uit Van Welsem, Gewroken smaad (1932).