X
Het gestolen tabernakel uit de parochiekerk van Weiteveen (Amsterdamscheveld) na de terugvinding in 1925. Uit Van Welsem, Gewroken smaad (1932).