X
Biddende mensen bij de H. kruiskapel te Luyksgestel omstreeks 1920. Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.