X
Ansichtkaart (ca. 1960) met het augustijnerklooster en de paterskerk op de voorgrond, links de r.k. Barbarakerk, rechts daarboven de N.H. (Barbara-)kerk. Collectie SKKN, Utrecht.