X
Kort na de gebeurtenissen verschenen ironische ansichtkaarten op de markt. Collectie St. Benedictusberg, Mamelis.