X
In opdracht van het bisdom verichtte de benedictijn J.M. Touw uit Mamelis een onderzoek naar de authenticiteit van de miraculeuze gebeurtenissen, juli 1995. Collectie St. Benedictusberg, Mamelis.