X
Schilderij van de kruisvinding door St. Helena, in 1810 door Jan Gouverne (1739-1812) geschilderd. Het hing tot aan de afbraak in de H. kruiskapel, daarna is het in bruikleen gegeven aan de oude Salviuskerk van Limbricht.