X
Het cultusbeeld boven het altaar in de kapel. Foto L. Kohl, Simpelveld.