X
Het beeld van O.L. Vrouw Sterre der Zee te Simpelveld. Foto Kaldenbach, Simpelveld.