X
Het gipsen beeld van St. Gerardus Majella bij het hoogaltaar op de jaarlijkse vereringsdag opgesteld, 20 oktober 1996. Het Gerardusbeeld is een bruikleen van het Bisschoppelijk Museum van Breda. Foto O. Thiers.