X
Het interieur van de parochiekerk met in het midden het beeld van St. Gerlach, geplaatst op een console tegen de muur, ca. 1920. Collectie Vereniging Historie Schinnen.