X
Affiche voor de algemene Friese bedevaart naar O.L. Vrouw van Zevenwouden op 28 september 1952. Rijksarchief in Friesland.