X
Bedevaartprentje in kleur van O.L. Vrouw van Zevenwouden, ca. 1950. Collectie H. Oldenhof, Heerenveen.