X
Ansichtkaart (ca. 1955) met de gekroonde O.L. Vrouw van Zevenwouden en kind op haar eretroon, met twee geschonken rozenkransen omhangen. Collectie SKKN, Utrecht.