X
Ansichtkaart (ca. 1915) met de N.H. Kerk waar in de 15e eeuw een bijzondere Mariaverering bestond. Collectie SKKN, Utrecht.