X
Geschilderde prent (18e eeuw) van St. Nicolaas. MSC-collectie, Tilburg. Foto D. en B. Hoeks, Breda.