X
Bedevaartvaantje uit de 19e eeuw. Facsimile uitgave van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1929.