X
Intensief gebruikte 'Modus' om het Corneliuswater te wijden. Parochiearchief Bokhoven.