X
Corneliusaltaar van voor 1940, in de rechter zijbeuk van de St. Antoniuskerk. Foto Parochiearchief Bokhoven.