X
Corneliusbeeld met in het voetstuk de reliek, geflankeerd door kasten met ex-voto's en de broederschapsstokken met zilveren bekroning, 1997. Foto D. & B. Hoeks.