X
Straatnaambord van de Sint Corneliusweg en bord einde bebouwde kom.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.