X
Reliek in het voetstuk van het Corneliusbeeld.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.