X
De kapel van O.L. Vrouw van Foy aan de Tongersestraat te Maastricht in 1996. Foto H. Reumkens.