X
De enige tastbare herinnering van de Corneliuskapel waarin gedurende de late middeleeuwen bedevaartgangers de H. Cornelius kwamen vereren: de kapelweg, 1997. Foto J. van Herwaarden.