X
De Pieterskerk te Leiden. Collectie SKKN, Utrecht.