X
Het versteende brood. Collectie Museum De Lakenhal, Leiden.