X
Het versierde Anna-altaar in 1926 met daarin het cultusbeeld van Anna en rechts daarvan een tweede Annatrits, 1926. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.