X
Afbeelding (3 x 3,6 cm) van de heilige Appollonia bij de maand februari in Ribadineira & Rosweydus, Generale legende der heylighen, dl. 1 (1686).