X
O.L. Vrouw met zilveren kroon en Christuskind op maansikkel (hout, eind 15e eeuw) vermoedelijk uit Aduard, thans bewaard in de r.k. parochiekerk van de H. Jozef te Zuidhorn. Foto Instituut voor Liturgiewetenschap Rijksuniversiteit Groningen.