X
Zegening nieuwe veldkkapel, tijdens de Sinti-bedevaart, 21 juli 2007. Foto Dick en Bea Hoeks-De Laat.