HomeDatabankenBedevaarten

Brielle, HH. Martelaren van Gorcum

  
  In 1922 ontwierp H.P.J. de Vries een koperen reliekschrijn (uitvoering atelier Jan Eloy en Leo Brom). Hierin werden in 1923 zo'n zeventig beenderen van de martelaren geplaatst. Het schrijn is onder meer opgebouwd uit 12 engelen wier vleugels als het ware het dak van het schrijn vormen. Foto Gemeentearchief Brielle.