HomeDatabankenBedevaarten

Brielle, HH. Martelaren van Gorcum

  
  Een 17e-eeuwse Zuidnederlandse prent met de martelingen die de martelaren hebben ondergaan. Vervaardigd door In. Ziernel en Alb. Clowet (45x38 cm). Gemeentearchief Brielle.