HomeDatabankenBedevaarten

Brielle, HH. Martelaren van Gorcum

  
  Situatieschets (ca. 1975) van het bedevaartcomplex sinds de afbraak van de houten kapel.