HomeDatabankenBedevaarten

Brielle, HH. Martelaren van Gorcum

  
  Situatietekening van het Martelveld te Rugge (Brielle) ten tijde van de moord op de Martelaren van Gorcum in 1572. Het is een teruggeprojecteerde schets, getekend in 1612 door J. Catz en N. Nomius, kanunniken van het Haarlems kapittel op basis van toen aangetroffen landschapselementen en van zegslieden. Facsimile in Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem 19 (1894).