Archieven

In de collectie van het Meertens Instiutuut bevinden zich twee archieven die verband houden met het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN).

In de eerste plaats betreft dat de papieren dossiers die ten grondslag liggen aan alle beschrijvingen van de bedevaartplaatsen, zowel van die de vierdelige boekuitgave als die op de website. De dossiers kunnen op verzoek worden ingezien. De inventaris van die dossiers is opgenomen in het archieven- en collectieoverzicht op de website van het Meertens Instituut. Deze dossiers bevatten het verzamelde inhoudelijke onderzoeksmateriaal: historische gegevens, documentatie, archiefmateriaal, (devotie-) prentjes, medailles, liedteksten, boekjes, foto’s etc. (veelal origineel, soms in fotokopie).

Daarnaast wordt het archief van de uitvoering van het BiN-project bewaard op het Meertens Instituut. Dit bestaat uit correspondentie, verslagen, notulen en documentatie, mede naar aanleiding van de publicaties. Ook dit archief kan op verzoek worden ingezien.