Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

Aan het College van Gedeputeerde Staten der provincie Limburg te Maastricht

56-59 Correspondentie tussen J. van Marle en diverse personen en instellingen. 1986-1997. 4 omslagen.

58
1986-1990. Uitgaande brieven.