Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

1.3

Algemeen → Correspondentie

56-59 Correspondentie tussen J. van Marle en diverse personen en instellingen. 1986-1997. 4 omslagen.

58 1986-1990. Uitgaande brieven.

Rooij, J. de (Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren) te Amsterdam
Sadooghi, M. te Utrecht
Gemeente Apeldoorn (stafdienst FinanciŽn) te Apeldoorn
Thissen, P.H.M. te Nijmegen
Jong, D. de te Montrťal, Canada
Geurts, G. te Leuven, BelgiŽ
Haeseryn, W. (Instituut Nederlands, KUN) te Nijmegen
Daan, J. te Barchem
Daan, J. te Barchem
BŲnninghausen, T. van te Amsterdam
Velema, W.R.E. te Amsterdam
Moelleken, W.W. te New York, V.S.
Frijhoff, W.Th.M. (Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen) te Rotterdam
Tindemans, P.A.J. (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) te Zoetermeer
Postma, H.E. te Amsterdam
Gerritsen, G.H. te Leiden
Cameiro Ferreina Vaz te Amsterdam
Callebaut, G. te Tienen, BelgiŽ
Kylstra, A.D. te Groningen
Haeseryn, W. (Instituut Nederlands, KUN) te Nijmegen
Doelman, E. te Amsterdam
Veen, V. te Haarlem
Florijn, A. te Amsterdam
Reenen, P. van te Amsterdam
Zonneveld, W. (Onderzoekinstituut voor Taal en Spraak) te Utrecht
Brouwer, D. te Amsterdam
Gerritsen, W.P. te Utrecht
Aan het bestuur van de Faculteit der Letteren, Universiteit van Amsterdam, te Amsterdam
Gerritsen, G.H. te Leiden
Fischer, E.J. (Insternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) te Amsterdam
Ponte La, H.J. te Dordrecht
Aan het Bestuur van de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent, BelgiŽ
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg te Maastricht
Bonarius, B. (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) te Zeist
Verhoeff, F.W.H. (Bureau Pedel, Vrije Universiteit) te Amsterdam
Maris, L.L. van (Maatschappij der Nederlandse Letterkunde) te Leiden
Urk, M. van (Bureau Congreszaken, Vrije Universiteit) te Amsterdam
Danielle [achternaam onbekend]
Smid, B. te Amsterdam
Langendonck, W. van (Instituut voor Naamkunde en Dialectologie, KUL) te Leuven, BelgiŽ
[Berns, J.B., Redactiesecretaris van Taal en Tongval]
Lohman, E. te Hilversum
Klein, W. Te Nijmegen
Kooij, J.G. (Vakgroep Algemene Taalwetenschap) te Leiden
Zandvliet, C.J. (Algemeen Rijksarchief) te Den Haag
Laar E. van (Algemeen Rijksarchief) te Den Haag
NUFFIC te Den Haag
Nederkoorn, B. (SURFnet) te Utrecht
Aan het Bestuur van de Stichting Brabants Heem te Waalre
Boekhout, C.C.M. te Hilversum
Svetaert, P. te Katwijk
Hengst, D. van te Amsterdam
Au Recteur d'Acadťmie du Rectorat de Lille, Frankrijk
Lefferts, T. te Hilversum
Poel, K. van der te Herent, BelgiŽ
Voortman, B. te Leuven, BelgiŽ
Goeverneur, de
Brouwer, D. (ICG Printing BV) te Amsterdam
Reenen, P. van
Geerts, G. te Leuven, BelgiŽ
[directeuren van KNAW-instituten]
Bruyn, L.P.J. de (Aan de Kabinetschef van de Commissaris der Koningin) te Maastricht
PŲssnecker, H.G.(Lehrstuhl fŁr Physikalische Chemie 1) te Beiroet, Libanon
Frijhoff, W.Th.M. (Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen EUR) te Rotterdam
Nijen Twilhaar, J. te Deventer
[uitnodiging symposium meertaligheid]
Mooijman, E.M. te Amsterdam
Hall, N.S. van (Vakgroep Geschiedenis) te Leiden
Doorn, P.K. (Vakgroep Geschiedenis) te Leiden
Marle, J. van
IJsselstijk, B. te Dordrecht
Venekamp, M.G.E. (N.V. Boekhandel en Drukkerij v/h E.J. Brill) te Leiden
Koenen, L.
Soentken, F.B.E. (VIN) te Amsterdam
Pruys v.d. Hoeven, W. (Landelijke Vereniging Indische SociŽteit "Serunkun") te Den Haag
Koenen, L. te Amsterdam
Aan het bestuur van het Staring Instituut te Doetichem
Vroomen, W.A.M. de (Nederlandse Taalunie) te Den Haag
CIP-Bureau te Den Haag
Vroomen, W.A.M. de (Nederlandse Taalunie) te Den Haag
KŲnigel, C.S. (Instituut voor Neerlandistiek) te Amsterdam
SchlŁter, D. te Hengelo
Grijp, L.P. te Amersfoort
Hofman, M. te Praag, Tsjechoslowakije
Hofman, M. te Praag, Tsjechoslowakije
Keymeulen, J. van (Woordenboek van de Vlaamse Dialecten) te Gent, BelgiŽ
Schouten, M.E.H. (Vakgroep LinguÔstiek) te Utrecht
IJff, J. (Zuiderzeemuseum) te Enkhuizen
Springorum, Th. (Instituut Nederlands) te Nijmegen
Beukhof, H. (Nationaal Park de Hoge Veluwe) te Hoenderloo
Bakker, M. de te Amsterdam
Smal, J. (De Walburg Pers) te Zutphen
Latrť, G. (Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij) te Boutersem, BelgiŽ
Stavenuiter, C.H.J. (Academische Uitgeverij Amersfoort B.V.) te Amersfoort
Bruggen, J.M. van der te Middelburg
Eijken, E.D. (Commissie Veldnamenonderzoek van de C.R.O.) te Zwolle
Sassen, A. te Haren
Geerts, G. te Leuven, BelgiŽ
Hagen, A. (Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde) te Nijmegen
Mooijman, E. te Amsterdam
Rentenaar, R.
Vos, J.L.M. te Nijmegen
Vos, J.L.M. te Nijmegen
Aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te Zoetermeer
Aan het Bestuur van de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds te Amsterdam
Aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te Zoetermeer
Tindemans, P.A.J. (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) te Zoetermeer
Lohman, D. (Nederlandse Omroep Stichting) te Hilversum
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te Zoetermeer
Grootes, E.K. (Instituut voor Neerlandistiek) te Amsterdam
Veldhuyzen, M.M. te Leiden
Smal, J. (De Walburg Pers) te Zutpehn
Borger, G.J. (Subfaculteit Sociale Geografie) te Amsterdam
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg te Maastricht
Rusche, C.J. te Hilversum
Casimir, H.B.G. te Heeze
Archiefdienst Westfriese Gemeenten te Hoorn
Gemert, J.J.M. (Vereniging voor Ned. Muziekgeschiedenis) te Utrecht
Rusche, C.J. (Historisch Archief) te Hilversim
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te Zoetermeer
Heeringen, A. van (R.A.W.B.) te Den Haag
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te Rijswijk
Rodekerk, Q. te Wageningen
Geerts, G. te Leuven, BelgiŽ
Geerts, G. (Katholieke Universiteit Leuven) te Leuven, BelgiŽ
Vriesema, P.C.A. te Den Haag
Procť, F.T. (Prins Bernhard Fonds) te Amsterdam
Horn, (QUADO) te Amsterdam
Dienstcommissie STCN te Den Haag
Tindemans, P.A.J. (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) te Zoetermeer
Aan het College van Gedeputeerde Staten der provincie Limburg te Maastricht