Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

1.3

Algemeen → Correspondentie

34-55 Correspondentie tussen D.P. Blok en diverse personen en instellingen. 1965-1986. 22 omslagen.

54 1985.

Kort, J.C. te Den Haag
Fombonne, M.J. te Chatenay Malabry, Frankrijk
Bos, J.M. (Instituut voor Prae- en Protohistorie) te Amsterdam
Sterkenburg, P.G.J. van (Instituut voor Nederlandse Lexixologie) te Leiden
Roelandts, K. (Instituut voor Naamkunde) te Leuven, België
Schützeichel, R. (Beiträge zur Namenforschung Neue Folge) te Münster, Duitsland
Albers, W. ("Wateranden") te Nuenen
[onbekend][betreft proefschrift van Keverling Buisman]
Roelofsema-Tenge, J.A. (Multatuli-Genootschap) te Amsterdam
Ham, W.A. v.d. (Gemeente-Archief) te Bergen op Zoom
Albers, W. ("Wateranden") te Nuenen
Steemers, T. (Rijksarchief in Limburg) te Maastricht
Roos, A.M.C. (Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika) te Amsterdam
Hendrikx, P. (Universiteit van Amsterdam) te Amsterdam
Leupen, P. (Universiteit van Amsterdam) te Amsterdam
Fischer, E.J. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) te Amsterdam
Buis, J. (Landbouwhogeschool De Leeuwenborch) te Wageningen
Wanders, W. te Augsburg, Duitsland
Schrijnemakers, M.J.H.A. te New York, V.S.
Bertrand, R.J.M.J. (International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences) te Enschede
Krogt, P.C.J. van der te Delft
Buytenen, M.P. van te Utrecht
Boon, L.J. (Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek) te Den Haag
[notitie aan de leden van de redactie van Naamkunde]
Moel, C.J. de te Eelde-Paterswolde
Raper, P. (Raad vir Geestewetenschaplike Navorsing) te Pretoria, Zuid-Afrika
Hoebeke, M. (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) te Gent, België
Bos, J.M. (Instituut voor Prae- en Protohistorie) te Amsterdam
Vilsteren, V.T. van (Drents Museum) te Assen
Voorde, K.J.A. ter te Gorkum
Wanders, W. te Augsburg, Duitsland
Lieftinck, G. (KNAW) te Amsterdam
Leewis, A.D. te Amstelveen
Schützeichel, R. te Münster, Duitsland
Tiefenbach, H. (Beiträge zur Namenforschung neue Folge) te Münster, Duitsland
Bricout, N.J. te Beersel, België
[onleesbaar]
Lieftinck, G.I. te Oegstgeest
Langezaal, P.N. (Sociale Dienst van de Gemeente Amstelveen) te Amstelveen
Huizinga, J. (Rijksuniversiteit Utrecht, Instituut voor antropobiologie) te Utrecht
Zagwijn, W.H. (Rijks Geologische Dienst) te Haarlem
Westeringh, W. v.d. te Heteren
Heringa, J. (Rijksarchief in de Provincie Drenthe) te Assen
Keverling Buisman, F. (Rijksarchief in de provincie Drenthe) te Assen
Klerk, A. de te Naarden